Tag Archives: บ้านรักศิลปะ จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่ 11 ณ ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว นาสัก อ.สวี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ในวันสิ่งแวดล้อมโลกของทุกปี

บ้านรักศิลปะ จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่ 11 ณ ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว นาสัก อ.สวี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ในวันสิ่งแวดล้อมโลกของทุกปี

บ้านรักศิลปะ จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่ 11 ณ ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว นาสัก อ.สวี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ในวันสิ่งแวดล้อมโลกของทุกปี

ครูอ้อน บ้านรักศิลปะกำลังจัดทำรูปใส่ในเรื่องอยู่คะ ต้องขออภัยนะคะ  ...

บ้านรักศิลปะ จิตอาสา มาสอนศิลป์ ร.ร.วัดดอนกุฎี อ.ปะทิว ครั้งที่ 10 ซึ่งทั้งโรงเรียน มีครู3คน นร.18คน เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557

บ้านรักศิลปะ จิตอาสา มาสอนศิลป์ ร.ร.วัดดอนกุฎี อ.ปะทิว ครั้งที่ 10 ซึ่งทั้งโรงเรียน มีครู3คน นร.18คน เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557

ครูอ้อน บ้านรักศิลปะกำลังจัดทำรูปใส่ในเรื่องอยู่คะ ต้องขออภัยนะคะ  ...