บ้านรักศิลปะ จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่ 11 ณ ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว นาสัก อ.สวี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ในวันสิ่งแวดล้อมโลกของทุกปี

ครูอ้อน บ้านรักศิลปะกำลังจัดทำรูปใส่ในเรื่องอยู่คะ ต้องขออภัยนะคะ

Comments are closed.