Tag Archives: ครูใหญ่ครูอ้อน จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่4 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5มิถุนายน2556 ของทุกปี เด็กๆ 70 คน ร.ร.อนุบาลปะทิว(บ้านบางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

ครูใหญ่ครูอ้อน จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่4 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5มิถุนายน2556 ของทุกปี เด็กๆ 70 คน ร.ร.อนุบาลปะทิว(บ้านบางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

ครูใหญ่ครูอ้อน จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่4 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5มิถุนายน2556 ของทุกปี เด็กๆ 70 คน ร.ร.อนุบาลปะทิว(บ้านบางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

ครูอ้อนกำลังสอนเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการหลังคาเขียวนำกล่องนมที่ใช้แล้ว...