ครูใหญ่ครูอ้อน จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่4 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5มิถุนายน2556 ของทุกปี เด็กๆ 70 คน ร.ร.อนุบาลปะทิว(บ้านบางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

ครูอ้อนกำลังสอนเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการหลังคาเขียวนำกล่องนมที่ใช้แล้ว เอากลับมาล้างทำความสะอาดเป็นหลังคาบ้านได้

รอง ผอ. ร.ร.อนุบาลบางสน , ครูอ้อน ครูใหญ่บ้านรักศิลปะชุมพร

 

Comments are closed.