ฮอนด้า Art Contest

พีจูน นส.ดุษฎี ช่อเรืองศักดิ์ ม.6 ศรียาภัย จบป.ตรี นิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร ในสมัยเรียนม ม.6 เข้าประกวดวาดรูปฮอนด้า  ชนะเลิศที่ 1

พี่ต้น นายอภิสิทธิ์ คันธิก กำลังเรียน ปี 1 แพทย์ศาสตร์ ม.จุฬาฯ สมัย ม.3 ชนะเลิศประกวดวาดรูปสีน้ำ ฮอนด้า คอนเทส (คนกลางเสื้อเหลือง)

Comments are closed.