เพ้นท์ เบิร์ด โฟล์ค หนามเตย ดาด้า รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้วจากสนง.สิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการชุมพร

รับรางวัลส่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้ว สนง.สิ่งแวดล้อม ผูจัด

Comments are closed.