น้องแก้ว เด็กศิลป์บ้านรักศิลปะชุมพร ชนะเลิศประกวดวาดภาพระบายสี ตราม้า นานมี ในหัวข้อ * ปีม้าคึกคัก3 * ได้รับรางวัล iPad Air ไปเป็นกำลังใจ1เครื่องครับ

น้องแก้ว เด็กศิลป์บ้านรักศิลปะชุมพร ชนะเลิศประกวดวาดภาพระบายสี ตราม้า นานมี ในหัวข้อ * ปีม้าคึกคัก3 * ได้รับรางวัล iPad Air ไปเป็นกำลังใจ1เครื่องครับ น้องแก้วนี้ สุดยอดความขยัน …..เด้งเฮ2 รางวัลเกียรติคุณ ฉลองครบ 65 ปี นานมี คือบ้านรักศิลปะได้รับรางวัลโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุด…..เด้งเฮ3 รับรางวัลพิเศษ โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและมีผลงานได้รับรางวัลมากที่สุด …..เฮเด้ง4 บ้านรักศิลปะขอให้เด็กศิลป์ทุกคนภูมิใจในความตั้งใจบนเวทีศิลปะให้มากที่สุด …Thanks ครูสาวผู้สนับสนุนลานเพลินสวีแลนด์ แดนมหัศจรรย์ ที่ให้เด็กๆมีสุขจากการเรียนศิลปะ
น้องแก้ว อ.2 อายุ 6 ปี กับคุณพ่อและคุณแม่ รับรางวัลชมเชยสีตราม้าปี 56 แล้วขยัน ตั้งใจมาปี 57 รับรางวัลชนะเลิศที่ 1

Comments are closed.