หุ่นยืนสวัสดีเปเปอร์มาเช่ อนุรักษ์ความเป็นไทย ไปมา..ลาไหว้..

หุ่นยืนสวัสดีเปเปอร์มาเช่  ทำจากกระดาษที่ใช้แล้วทั้งตัว  ช่วยลดโลกร้อน  มีแรงบันดาลใจในการทำจากหุ่นยืนแต่เดิมจะเป็นการแกะสลักไม้  เป็นการรบกวนทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ถูกตัด   หุ่นยืนสวัสดีเปเปอร์มาเช่ตัวนี้  ใช้ทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้ว  กล่องเบียร์  กระดาษเอ4  ที่ใช้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  เพื่อช่วยโลกใบนี้ให้เย็นลง

Comments are closed.