ครูอ้อนลงนิตยสารแหล่งธุรกิจพารวย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 โดยเน้นทำธุรกิจควบคู่กิจกรรมสังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ CSR

บรรณาธิการฯ  นิตยสารแหล่งธุรกิจพารวย (คลังความคิดของคนอยากรวย ) ฉบับเดือนตุลาคม 2554  สนับสนุนความคิดของครูอ้อนที่ทำธุรกิจที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานกำไร  ได้ทำกิจกรรมสังคมกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคู่กันไปด้วย  จึงได้ติดต่อครูอ้อน  นางโศภิษฐ์  เกตุโสภิต  (พันธ์เมือง)  สัมภาษณ์ลงพิมพ์เนื้อหาการทำงานและความคิด ผลงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

เนื้อหาเป็นการทำธุรกิจสอนศิลปะ  โดยทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมเพื่อสังคมโดยสอนศิลปะฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ทำกิจกรรมศิลปะกับหน่วยงานราชการ  อาทิ  วันเด็ก  วันยุติความรุนแรง  ฯลฯ

Comments are closed.