ประกวดวาดรูป..เยือนภู ดูเหยี่ยวอพยพ ณ เอิร์ธแคมป์ ปะทิว

บ้านรักศิลปะ

บ้านรักศิลปะ

บ้านรักศิลปะสัญจร

ท่องเที่ยวขึ้นเขาเอิร์ทแคมป์ ขึ้นภู ดูเหยี่ยวอพยพ ปีละครั้ง
พร้อมประกวดวาดรูป ส่องกล้องดูนก ขึ้นเขาดินสอ

Comments are closed.