Tag Archives: เเคมป์บ้านรักศิลปะสัญจร ได้เรียนรู้พันธุ์ข้าวเหลืองปะทิว พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ที่ทรงคุณค่า เเละวิถีชีวิตชาวนาเเบบโบราณ เเละทำงานศิลปะ เด็กๆมีรอยยิ้ม กับห้องเรียนธรรมชาติ สนุกกับโคลน ณบ้านหัวนอน อ.ปะทิว

เเคมป์บ้านรักศิลปะสัญจร ได้เรียนรู้พันธุ์ข้าวเหลืองปะทิว พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ที่ทรงคุณค่า เเละวิถีชีวิตชาวนาเเบบโบราณ เเละทำงานศิลปะ เด็กๆมีรอยยิ้ม กับห้องเรียนธรรมชาติ สนุกกับโคลน ณบ้านหัวนอน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

เเคมป์บ้านรักศิลปะสัญจร ได้เรียนรู้พันธุ์ข้าวเหลืองปะทิว พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ที่ทรงคุณค่า เเละวิถีชีวิตชาวนาเเบบโบราณ เเละทำงานศิลปะ เด็กๆมีรอยยิ้ม กับห้องเรียนธรรมชาติ สนุกกับโคลน ณบ้านหัวนอน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 ...