Tag Archives: บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหมากเขียบ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 25 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหมากเขียบ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 25 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหมากเขียบ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 25 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

 ...

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหนองแข้ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหนองแข้ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

 ...