Tag Archives: จิตอาสา มาสอนศิลป์ ให้เด็กๆในงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร โดยมีพี่อ้น หน.พิพิธฯ และพ่อของหนามเตยมอบขนมนมเนยให้เด็กๆ ทานไปวาดไป

จิตอาสา มาสอนศิลป์ ให้เด็กๆในงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร โดยมีพี่อ้น หน.พิพิธฯ และพ่อของหนามเตยมอบขนมนมเนยให้เด็กๆ ทานไปวาดไป

จิตอาสา มาสอนศิลป์ ให้เด็กๆในงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร โดยมีพี่อ้น หน.พิพิธฯ และพ่อของหนามเตยมอบขนมนมเนยให้เด็กๆ ทานไปวาดไป

  ครูอ้อน บ้านรักศิลปะกำลังจัดทำรูปใส่ในเรื่องอยู่คะ ต้องขออภัยนะคะ  ...