วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 2553 ชุมพร

งานยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปี ๒๕๕๓ จัดที่  โรงแรมชุมพรกาเดนส์  ถ.ท่าตะเภา  โดย  ครูอ้อน  บ้านรักศิลปะชุมพร  จัดนิทรรศการศิลปะยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  มีเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  เบส  อรพิมพ์  รักษาผล  ศิษย์เก่านิรมลชุมพร  มาเป็นวิทยากรพูดให้กำลังใจวัยรุ่นรุ่นใหม่

Comments are closed.