มาสคอตกบ ทำจากกระดาษที่ใช้แล้ว ประดับตกแต่งหน้าร้าน บ้านปลัดบ้านอร่อย มาบอมฤต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.