Exhibittion Art 1st วันโลกทะเลชุมพร ครั้งที่1 โรงแรมโนโวเทล ปากน้ำ ชุมพร 2552

นิทรรศการศิลปกรรม
วันโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 1

ครั้งแรกของจังหวัดชุมพร
24-26 เมษายน 2552 โรงแรมโนโวเทล ปากน้ำชุมพร จ.ชุมพร
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้เกียรติมาเปิดงานนิทรรศการฯ
พร้อมแขกผู้มีเกียรติ

บริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุน ผู้เข้าชม มีภาพวาดเข้าร่วมแสดงทั้งหมด 120 ภาพ จากฝีมือของศิลปิน คุณครู จิตรกรน้อย ผู้ปกครองที่สนใจ และบุคคลทั่วไป
นิทรรศการศิลปกรรมเปิดให้ชมตั้งแต่เช้า ถึงเย็น มีจิตรกรน้อย นักเรียน และผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการกันอย่างตื่นเต้น พร้อมรับหนังสือนิทรรศการศิลปกรรมวันโลกทะเลที่มีผลงานภาพวาดที่แสดงอยู่ในโรงแรม มาชมบรรยากาศภายในงานกันเลยคะ

 

Comments are closed.