จำหน่ายหลักสูตรเปเปอร์มาเช่ลดโลกร้อนและหลักสูตรสอนศิลปะวาดระบาย ปั้นประดิษฐ์&เปเปอร์มาเช่ ราคาถูก เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ไม่จบศิลปะ สนใจ 081 268-2740

 

หลักสูตรเปเปอร์มาเช่ ทำจากวัสดุที่ใช้แล้วทุกชนิด อาทิ กระดาษ นสพ. ขวดนม ฯลฯ ช่วยลดโลกร้อน Save World and Save life ช่วยปลูกจิตสำนึกการรักสิ่งแวดล้อมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หลักสูตสอนศิลปะ เป็นหลักสูตรที่สร้างสมาธิเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

Comments are closed.