รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ด.ช.สิปปกร เกตุโสภิต

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2559 กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ช.สิปปกร เกตุโสภิต ป.3/2 ซึ่งได้รับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา พร้อมรับโล่และเกียรติบัตรจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Comments are closed.