มาสค็อตเป็ด “ดั๊ก” สีเหลืองอร่ามสดใสน่ารัก ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะทำจากกระดาษที่ใช้แล้ว

Comments are closed.