บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์และวรรณกรรม ครั้งที่13 รร.วัดดอนกุฎี ปะทิว ชุมพร 14สค57 ไม่มีครูสอนศิลปะและมีนร.18คน

Comments are closed.