ความเห็นต่อการเรียนศิลปะ ของคุณไรวรรณ ครองทรัพย์ (คุณย่าน้องแบม)

ความเห็นต่อการเรียนศิลปะ
ของคุณไรวรรณ ครองทรัพย์ (คุณย่าน้องแบม)

วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดจินตนาการและมีความเชื่อมั่นในความคิดและผลงานของตนเอง นอกจากนี้คนที่รักงานศิลปะจะเป็นคนที่มีสมาธิที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้วิชาอื่นๆได้ดีอีกด้วย และวิชาศิลปะเป็นวิชาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีรวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ถ้าเรามีความรู้เรื่องงานศิลปะเราก็สามารถจินตนาการหรือสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้ทุกสาขา ไม่ว่าจะอาชีพ ครู แพทย์ ทหาร ตำรวจ หรืองานรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมถึงอาชีพค้าขาย ถ้าเรามีความรู้ทางด้านศิลปะแล้วสิ่งนี้จะเป็นความรู้ที่ช่วยเสริมงานที่เราทำให้ดูดีขึ้น แต่ที่เห็นเด่นชัดมากก็คือ คนที่รักงานศิลปะหรือเรียนศิลปะได้ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีมากและจะรู้จักการจินตนาการในงานที่ทำอยู่และมีความคิดสร้างสรรค์งานให้ออกมาในรูปแบบต่างๆได้ดีอีกด้วย

Comments are closed.