ด.ญ.สิริยากร เกตุโสภิต (เพ้นท์) ป.๔ รร.นิรมลชุมพร ลูกสาวครูอ้อนครูใหญ่บ้านรั​กศิลปะชุมพร ได้รับการคัดเลือกเป็นเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๕๕ ตัวแท​นจ.ชุมพร ประเภทเด็ก สาขาศิลปะ

ด.ญ.สิริยากร เกตุโสภิต (เพ้นท์) ป.๔ รร.นิรมลชุมพร ลูกสาวครูอ้อนครูใหญ่บ้านรั​กศิลปะชุมพร ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแท​นจ.ชุมพร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้​ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒ​นธรรม ๒๕๕๕ ประเภทเด็ก สาขาศิลปะ เข้าไปคัดเลือกในระดับประเท​ศเพียง ๑ คน

ภาพบน ด.ญ.สิริยากร กำลังรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่นด้านศิลปะ ระดับจ.ชุมพร ปี 2555 จากผู้ว่าฯ ชุมพร นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

ด.ญ.สิริยากร กำลังวาดภาพ ร้านกาแฟชุมพรโบราณ ที่ชนะเลิศเหรียญทองสีเพนเทล 2012

Comments are closed.