เพ้นท์บนแผ่นไม้สีดำ สร้างประสบการณ์ใหม่ ตื่นเต้น แปลกใหม่แก่นักเรียน

ฟิลม์ ป.๑  นิรมลชุมพร  ลูกแม่เจี้ยบ  ครูอบุบาลชุมพร  น้องฟิลม์น่ารัก  ตั้งใจเรียน จินตนาการสูง  เวลาเรียนจะอยู่ในโลกส่วนตัว  พูด  บรรยายสิ่งที่ตัวเองวาดตลอดเวลาที่วาด

อิน อ.๓ ลูกครูโอต นิรมลชุมพร สมาธิดี จินตนาการดี เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนดีมา​ก เวลาพักยกเรียน ก็มันส์สุดๆๆ

ไข่มุก ป.๒ นิรมลชุมพร เก่งทั้งศิลป์ ทั้งสามัญ สอบได้ที่ ๑ ของห้อง เก่ง ขยัน นิสัยดี มีมารยาท อย่างนี้ หายากส์

Comments are closed.