Commentของพ่อแม่ ได้อะไรจากเรียนศิลปะ?”" นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอทุ่งตะโก ชุมพร

ศิลปะ  เป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการวาดเขียนเป็นหลักพื้นฐานที่ลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  คนที่เรียนศิลปะจะมีมุมมองในการเรียน  รวมถึงการนำไปใช้ในหน้าที่การงานอย่างเป็นลำดับ  เป็นขั้นเป็นตอน  ทำให้สามารถใช้เป็นหลักในการทำงาน  หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนความอดทน  ความอดกลั้น  ทำให้ใจเย็นและรู้จักรอคอยผลสำเร็จ

จึงคิดว่าการเรียนศิลปะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งด้านจิตใจและความเชี่ยวชาญ  ในการนำศิลปะไปใช้ในโอกาสต่างๆ  เด็กๆ หรือผู้ใหญ่  ถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิต  ควรได้ศึกษาระบบ  วิธีคิด  ตามแนวทางนี้  จะช่วยทำให้ผู้นั้นพบหนทางและรู้จักตัวตนมากขึ้น

นักรบ   ณ ถลาง

นายอำเภอทุ่งตะโก

คุณพ่อของอาปาเช่  ม.๖  ศรียาภัย

ล่องแพสัญจร  แม่น้ำสวี  จ.ชุมพร ครอบครัวนายอำเภอนักรบ  ครอบครัวพ่อต้น  อภิสิทธิ์  ครอบครัวครูใหญ่  ครูอ้อนบ้านรักศิลปะ  และเพื่อนๆ ของอาปาเช่  ต้น

พี่เต่า  ภรรยานายอำเภอนักรบ  ณ ถลาง   /  พี่อาปาเช่  (ลูกชายนายอำเภอ)  กำลังเพ้นท์สีกาแฟชุมพร

 

 

Comments are closed.