สอนศิลป์ฟรี 2nd ศาลาเทศบาลปะทิว ชุมพร

ครูอ้อน เจ้าของบ้านรักศิลปะชุมพร สอนศิลปะให้แก่เยาวชน อ.ปะทิว มาเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีเด็กที่สนใจมาเรียนจำนวน 50 คน ศาลาเทศบาลปะทิว ชุมพร

กิจกรรมนี้ เคยจัดแล้วครั้งที่1 มีเยาวชนมาเรียน 30 คน ครั้งนี้ผู้ปกครองบอกต่อกันมาเรียนมากขึ้น แสดงว่าเด็กๆชอบศิลปะมากขึ้น

Comments are closed.