Exhib~จิตอาสา

บ้านรักศิลปะจิตอาสา ครั้งที่ 31 มาป้ายสีถนนผึ้งน้อยมหัศจรรย์ ร.ร.วัดผุสดีภูผาราม อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

บ้านรักศิลปะจิตอาสา ครั้งที่ 31 มาป้ายสีถนนผึ้งน้อยมหัศจรรย์ ร.ร.วัดผุสดีภูผาราม อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

 ...

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์ สร้างสมาธิ เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 30 ร.ร.บ้านบัว จ.บุรีรัมย์

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์ สร้างสมาธิ เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 30 ร.ร.บ้านบัว จ.บุรีรัมย์

 ...

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์ สร้างสมาธิ เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 29 ร.ร.วัดบ้านโคกเหล็ก จ.บุรีรัมย์

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์ สร้างสมาธิ เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 29 ร.ร.วัดบ้านโคกเหล็ก จ.บุรีรัมย์

 ...

บ้านรักศิลปะจิตอาสามาสอนศิลป์ ครั้งที่ 28 ร.ร.เขาถล่ม ชุมพร สร้างสมาธิ เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์

บ้านรักศิลปะจิตอาสามาสอนศิลป์ ครั้งที่ 28 ร.ร.เขาถล่ม ชุมพร สร้างสมาธิ เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์

   ...

บ้านรักศิลปะจิตอาสามาสอนศิลป์สร้างจินตนาการ ครั้งที่ 26 ให้รร.บ้านบ่ออิฐ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 18/8/59

บ้านรักศิลปะจิตอาสามาสอนศิลป์สร้างจินตนาการ ครั้งที่ 26 ให้รร.บ้านบ่ออิฐ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 18/8/59

 ...

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหมากเขียบ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 25 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหมากเขียบ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 25 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

 ...

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหนองแข้ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหนองแข้ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

 ...

บ้านรักศิลปะชุมพรพร้อมผู้ปกครองและบุตรหลานพร้อมใจมาจิตอาสามาเพ้นท์การ์ตูนที่ฝาผนังให้โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ อ.ปะทิว ชุมพร 20/5/59

บ้านรักศิลปะชุมพรพร้อมผู้ปกครองและบุตรหลานพร้อมใจมาจิตอาสามาเพ้นท์การ์ตูนที่ฝาผนังให้โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ อ.ปะทิว ชุมพร 20/5/59

 ...

Big C ชุมพร ร่วมกับบ้านรักศิลปะและผู้ปกครองพร้อมบุตรหลาน CSR จิตอาสามาสอนศิลปะSave World เนื่ิองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559 และPaintม้าโยกเปเปอร์มาเช่เพื่อมอบให้เด็กศูนย์การพิเศษบ้านบางเป้ง (5มิ.ย.59)

Big C ชุมพร ร่วมกับบ้านรักศิลปะและผู้ปกครองพร้อมบุตรหลาน CSR จิตอาสามาสอนศิลปะSave World เนื่ิองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559 และPaintม้าโยกเปเปอร์มาเช่เพื่อมอบให้เด็กศูนย์การพิเศษบ้านบางเป้ง (5มิ.ย.59)

   ...

พิมพ์แล้วคะ หนังสือนิทรรศการศิลปะบ้านรักศิลปะ *ความสุขและจินตนาการ* เล่มที่4 จัดตั้งแสดงงานศิลปะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

พิมพ์แล้วคะ หนังสือนิทรรศการศิลปะบ้านรักศิลปะ *ความสุขและจินตนาการ* เล่มที่4 จัดตั้งแสดงงานศิลปะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

 ...


Page 1 of 512345