ArtKid~ผู้ใหญ่

ห้องเรียนบ้านรักศิลปะจะไม่ขาวสะอาดอย่างกับโรงพยาบาล เราสอนศิลปะกล้าเลอะ กล้าทดลอง แล้วจะได้งานศิลปะชิ้นใหม่ที่สวยงาม มีชิ้นงานหลากหลาย ท้าทาย ชวนให้เด็กๆ อยากทำเปเปอร์มาเช่ สีน้ำ วาดเฟมผ้าใบ ปั้นกระดาษ ปั้นดินเกาหลี ฯลฯหรือย้ายห้องเรียนสี่เหลี่ยมไปแม่น้ำ ทะเล ให้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง

ห้องงานประดิษฐ์

ห้องงานประดิษฐ์

อีฟ  ไข่มุก เกรท  ป.5 นิรมลชุมพร   /   ชะเอม   อ.2  อนุบาลชุมพร ดินโฟม  /  ดินน้ำมันอย่างดี ... 

Party 7th years บ้านรักศิลปะ

Party 7th years บ้านรักศิลปะ

บ้านรักศิลปะ จะยืนอยู่ได้ 7ปี โดยไม่มีน้องๆ ที่สนใจวิชาศิลปะไปไม่ได้เลย... 

จิตรกรเล็กใหญ่

จิตรกรเล็กใหญ่

 ...

จินตนาการ..Too Much So much

จินตนาการ..Too Much So much

ผลงานจิตกร พี่อุ้ม ป.๕  นิรมลชุมพร  หัวทันสมัย  ชอบอะไรใหม่ๆ  ไม่ซ้ำ  เหมาะเรียนนิเทศศิลป์ ... 

จบสายศิลปะแล้ว จะทำงานอะไรดี

จบสายศิลปะแล้ว จะทำงานอะไรดี

จบสายศิลปะแล้ว จะทำงานอะไรดี จบสายศิลปะแล้ว จะทำงานอะไรดี น้องๆ ที่ชอบศิลปะ... 

บ้านรักศิลปะสัญจร วาดรูปนอกสถานที่ครั้งแรก สวนสาธารณะอาภากร เทศบาลชุมพร

บ้านรักศิลปะสัญจร วาดรูปนอกสถานที่ครั้งแรก สวนสาธารณะอาภากร เทศบาลชุมพร

กิจกรรมศิลปะสัญจรที่สวนสาธารณะชุมพร เปิดประสบการณ์ห้องเรียนรู้นอกสถานที่ใหม่... 


Page 3 of 3123