จิตอาสาCSR

จิตอาสาCSRมาสอนศิลป์ ไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นจิตสำนึกของบ้านรักศิลปะชุมพรที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้พื้นฐานศิลปะและจินตนาการให้เด็กที่ไม่มีครูจบศิลปะมาสอนในร.ร.ในถิ่นภูธร

บ้านรักศิลปะจิตอาสามาสอนศิลป์สร้างจินตนาการ ครั้งที่ 26 ให้รร.บ้านบ่ออิฐ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 18/8/59

บ้านรักศิลปะจิตอาสามาสอนศิลป์สร้างจินตนาการ ครั้งที่ 26 ให้รร.บ้านบ่ออิฐ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 18/8/59

 ...

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหมากเขียบ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 25 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหมากเขียบ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 25 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

 ...

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหนองแข้ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

บ้านรักศิลปะcsrจิตอาสา สัญจรมาแดนไกล ร.ร.บ้านหนองแข้ จ.ศรีสะเกษ สอนศิลป์สร้างสมาธิปลูกจินตนาการ เพาะจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

 ...

บ้านรักศิลปะชุมพรพร้อมผู้ปกครองและบุตรหลานพร้อมใจมาจิตอาสามาเพ้นท์การ์ตูนที่ฝาผนังให้โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ อ.ปะทิว ชุมพร 20/5/59

บ้านรักศิลปะชุมพรพร้อมผู้ปกครองและบุตรหลานพร้อมใจมาจิตอาสามาเพ้นท์การ์ตูนที่ฝาผนังให้โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ อ.ปะทิว ชุมพร 20/5/59

 ...

Big C ชุมพร ร่วมกับบ้านรักศิลปะและผู้ปกครองพร้อมบุตรหลาน CSR จิตอาสามาสอนศิลปะSave World เนื่ิองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559 และPaintม้าโยกเปเปอร์มาเช่เพื่อมอบให้เด็กศูนย์การพิเศษบ้านบางเป้ง (5มิ.ย.59)

Big C ชุมพร ร่วมกับบ้านรักศิลปะและผู้ปกครองพร้อมบุตรหลาน CSR จิตอาสามาสอนศิลปะSave World เนื่ิองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559 และPaintม้าโยกเปเปอร์มาเช่เพื่อมอบให้เด็กศูนย์การพิเศษบ้านบางเป้ง (5มิ.ย.59)

   ...

น้องเบิร์ดแลนด์ แดนบ้านรักศิลปะ จิตอาสาBirthday 8yrs สัญจร ออนทัวร์ สอนพุทธศิลป์สามเณรธุดงคสถานชุมพร ขุนกระทิง 12เม.ย.58

น้องเบิร์ดแลนด์ แดนบ้านรักศิลปะ จิตอาสาBirthday 8yrs สัญจร ออนทัวร์ สอนพุทธศิลป์สามเณรธุดงคสถานชุมพร ขุนกระทิง 12เม.ย.58

 ...

Master art & บ้านรักศิลปะจิตอาสาRoad Showสอนศิลป์สีไม้รุ่น Master Series เติมจินตนาการให้เด็กศิลป์วัยใสรร.ชุมพรศึกษา

Master art & บ้านรักศิลปะจิตอาสาRoad Showสอนศิลป์สีไม้รุ่น Master Series เติมจินตนาการให้เด็กศิลป์วัยใสรร.ชุมพรศึกษา

 ...

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์และวรรณกรรม ครั้งที่13  รร.วัดดอนกุฎี ปะทิว ชุมพร 14สค57 ไม่มีครูสอนศิลปะและมีนร.18คน

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์และวรรณกรรม ครั้งที่13 รร.วัดดอนกุฎี ปะทิว ชุมพร 14สค57 ไม่มีครูสอนศิลปะและมีนร.18คน

 ...

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่ 12 ในโครงการ CHILDLIFE สอนศิลป์ต่อต้านยาเสพติด ณ วัดเขากล้วย เมื่อ 7 มิ.ย.57

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่ 12 ในโครงการ CHILDLIFE สอนศิลป์ต่อต้านยาเสพติด ณ วัดเขากล้วย เมื่อ 7 มิ.ย.57

ต้องขออภัยนะคะ กำลังดำเนินการใส่รูปลงในเรื่องคะ  ...

บ้านรักศิลปะ จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่ 11 ณ ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว นาสัก อ.สวี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ในวันสิ่งแวดล้อมโลกของทุกปี

บ้านรักศิลปะ จิตอาสา มาสอนศิลป์ ครั้งที่ 11 ณ ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว นาสัก อ.สวี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ในวันสิ่งแวดล้อมโลกของทุกปี

ครูอ้อน บ้านรักศิลปะกำลังจัดทำรูปใส่ในเรื่องอยู่คะ ต้องขออภัยนะคะ  ...


Page 2 of 3123