Articles By: jo

WorkShop PaperMache ศิลปะจากกระดาษที่ใช้แล้ว ช่วยลดโลกร้อน โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น3 By P’Sax tv360′ @Central KhonKaen 24-8-60

WorkShop PaperMache ศิลปะจากกระดาษที่ใช้แล้ว ช่วยลดโลกร้อน โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น3 By P’Sax tv360′ @Central KhonKaen 24-8-60

       ...

WorkShop PaperMache ศิลปะจากกระดาษที่ใช้แล้ว ช่วยลดโลกร้อน โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น3 By P’Por-Sax tv360′@Central Surathtani 9-8-60

WorkShop PaperMache ศิลปะจากกระดาษที่ใช้แล้ว ช่วยลดโลกร้อน โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น3 By P’Por-Sax tv360′@Central Surathtani 9-8-60

 ...

WorkShop PaperMache ศิลปะจากกระดาษที่ใช้แล้ว ช่วยลดโลกร้อน โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น3 @ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 21-7-60

WorkShop PaperMache ศิลปะจากกระดาษที่ใช้แล้ว ช่วยลดโลกร้อน โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น3 @ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 21-7-60

 ...

WorkShop PaperMache ศิลปะจากกระดาษที่ใช้แล้ว ช่วยลดโลกร้อน โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น3 By P’Sax tv360′ ณ อาคารมาลีนนท์ วิกช่อง 3 พระราม 4 กทม. 5/7/60

WorkShop PaperMache ศิลปะจากกระดาษที่ใช้แล้ว ช่วยลดโลกร้อน โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น3 By P’Sax tv360′ ณ อาคารมาลีนนท์ วิกช่อง 3 พระราม 4 กทม. 5/7/60

   ...

วิทยากรสอนศิลปะและเปเปอร์มาเช่จากวัสดุที่ใช้แล้ว ให้เด็กพังงาในพื้นที่โดนซึนามิ จัดโดย Save the Children 19-22/6/60

วิทยากรสอนศิลปะและเปเปอร์มาเช่จากวัสดุที่ใช้แล้ว ให้เด็กพังงาในพื้นที่โดนซึนามิ จัดโดย Save the Children 19-22/6/60

   ...

วิทยากรสอนศิลปะเปเปอร์มาเช่จากวัสดุที่ใช้แล้วทุกชนิด ช่วยลดขยะ เพิ่มมูลค่าฟินหลักร้อย ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 15-16มิ.ย.60

วิทยากรสอนศิลปะเปเปอร์มาเช่จากวัสดุที่ใช้แล้วทุกชนิด ช่วยลดขยะ เพิ่มมูลค่าฟินหลักร้อย ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 15-16มิ.ย.60

   ...

บ้านรักศิลปะจิตอาสา ครั้งที่ 31 มาป้ายสีถนนผึ้งน้อยมหัศจรรย์ ร.ร.วัดผุสดีภูผาราม อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

บ้านรักศิลปะจิตอาสา ครั้งที่ 31 มาป้ายสีถนนผึ้งน้อยมหัศจรรย์ ร.ร.วัดผุสดีภูผาราม อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

 ...

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์ สร้างสมาธิ เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 30 ร.ร.บ้านบัว จ.บุรีรัมย์

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์ สร้างสมาธิ เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 30 ร.ร.บ้านบัว จ.บุรีรัมย์

 ...

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์ สร้างสมาธิ เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 29 ร.ร.วัดบ้านโคกเหล็ก จ.บุรีรัมย์

บ้านรักศิลปะชุมพร จิตอาสามาสอนศิลป์ สร้างสมาธิ เพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 29 ร.ร.วัดบ้านโคกเหล็ก จ.บุรีรัมย์

 ...

บ้านรักศิลปะนครศรีธรรมราช หมู่บ้านเอกธนา ใกล้ๆโลตัส อยู่เส้นพัฒนาการคูขวาง ครูอ้อพร้อมบริการป้ายสีสมาธิ ทวีจินตนาการแล้วคะ สอนพื้นฐานการวาด ระบายสี ปั้น ประดิษฐ์ เปเปอร์มาเช่  โทร.086 899-3166

บ้านรักศิลปะนครศรีธรรมราช หมู่บ้านเอกธนา ใกล้ๆโลตัส อยู่เส้นพัฒนาการคูขวาง ครูอ้อพร้อมบริการป้ายสีสมาธิ ทวีจินตนาการแล้วคะ สอนพื้นฐานการวาด ระบายสี ปั้น ประดิษฐ์ เปเปอร์มาเช่ โทร.086 899-3166

 ...